OKG

Monika

Banner - ZZ
Poměr zásaditosti a kyselosti vyjadřuje pH, čili vodíkový exponent, který odráží koncentraci vodíku v daném roztoku.
Stupnice pH sahá od naprosté kyselosti, která je označená číslem 0,0 k naprosté zásaditosti s číslem 14.
Neutrální je teda pH 7.
Čím je pH číslo větší než 7, tím zásaditější daná věc je.
Pro lidské tělo je optimální hodnota 6,5 pH. Po lékařské stránce ještě 5,5 pH je v normě. Nižší hodnoty překyseleného organizmu již mohou vyvolávat komplikace spojené s některými druhy onemocnění.
Správně bychom měli sníst 80% zásadotvorných potravin a ne více než 20% kyselinotvorných potravin. Viz. tabulka
pH-2.1.jpgstupne_ph.jpg
Tyto informace nebyly schváleny společností O.K.G., s.r.o., nejedná se o oficiální materiál společnosti.
 Zdravý život - Monika  © 2016